Статистические данные по Кусарскому району

Печать
PDF

Qusar rayonu üzrə əhalinin sayı

01.01.2016-cı il tarixinə Qusar rayonu üzrə əhalinin sayı, təbii və miqrasiya hərəkəti.

  

Şəhər, qəsəbə, kənd ərazi dairələrinin (vahidlərinin) və yaşayış məntəqələrinin adları Cari il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə
əhalinin sayı ev təsərüfatlarının sayı
A 1 2
1 Qusar şəhər inzibatı ə/d 18510 4890
Qusar şəhəri 17953 4726
Qayakənd kəndi 557 164
2 Samur qəsəbə inzibatı ə/d 2799 780
Samur qəsəbəsi 2287 635
Yeni Tahircal kəndi 512 145
3 Avaran kənd inzibatı ə/d 2678 791
Avaran kəndi 1499 453
Xürəl kəndi 1179 338
4 Əcəxur kənd inzibatı ə/d 1467 376
Əcəxur kəndi 636 165
Böyük Muruq kəndi 597 139
Əcəxuroba kəndi 234 72
5 Bala Qusar kənd inzibatı ə/d 4207 1598
Bala Qusar kəndi 1606 594
Bədirqala kəndi 833 324
Həsənqala kəndi 1019 390
Köhnə Xudat qazmalar kəndi 749 290
6 Gədəzeyxur kənd inzibatı ə/d 4932 1351
Gədəzeyxur kəndi 2591 733
Bədişqala kəndi 1197 301
Gündüzqala kəndi 1144 317
7 Gilah kənd inzibatı ə/d 759 224
Gilah kəndi 106 29
Xuluq kəndi 293 79
Nəcəfkənd kəndi 286 84
Aşağı Qələnxur kəndi 74 32
8 Gilahoba kənd inzibatı ə/d 871 312
Gilahoba kəndi 454 175
Haçatala kəndi 298 104
Nəcəfkəndoba kəndi 119 33
9 Düztahir kənd inzibatı ə/d 2318 695
Düztahir kəndi 1739 548
Gican kəndi 579 147
10 Zindanmuruq kənd inzibatı ə/d 2553 626
Zindanmuruq kəndi 834 209
Kuzun kəndi 901 238
Caqar kəndi 436 95
Çətgün kəndi 206 47
Laza kəndi 176 37
11 İmamqulukənd kənd inzibatı ə/d 3866 1407
İmamqulukənd kəndi 2930 1094
Aşağı İmamqulukənd kəndi 594 218
Suduroba kəndi 342 95
12 Qalacıq kənd inzibatı ə/d 2890 889
Qalacıq kəndi 1457 481
Yeni Həyat kəndi 778 230
Langi kəndi 362 107
Minaxür kəndi 293 71
13 Köhnə Xudat kənd inzibatı ə/d 3015 996
Köhnə Xudat kəndi 2031 637
Əvəcük kəndi 984 359
14 Kuzunqışlaq kənd inzibatı ə/d 3715 1214
Kuzunqışlaq kəndi 1239 423
Zindanmuruqqışlaq kəndi 537 153
Atlıxan kəndi 673 226
Caqarqışlaq kəndi 723 269
Avaranqışlaq kəndi 543 143
15 Mucuq kənd inzibatı ə/d 2058 513
Mucuq kəndi 1370 334
Ukur kəndi 688 179
16 Piral kənd inzibatı ə/d 3489 1070
Piral kəndi 2205 736
Cibir kəndi 1284 334
17 Sudur kənd inzibatı ə/d 1415 318
Sudur kəndi 509 114
Quturğan kəndi 250 60
Kənarçay kəndi 365 86
Quxur kəndi 31 8
Arçan kəndi 86 22
Əlix kəndi 92 16
Yerği kek kəndi 82 12
18 Urva kənd inzibatı ə/d 4043 1345
Urva kəndi 2610 805
Çiləgir kəndi 1107 455
Urvaoba kəndi 326 85
19 Həzrə kənd inzibatı ə/d 3684 1069
Həzrə kəndi 1527 443
Girik kəndi 1388 420
Ləcət kəndi 747 202
Həzrəoba kəndi 22 4
20 Xuray kənd inzibatı ə/d 2142 618
Xuray kəndi 774 230
Suvacal kəndi 770 212
Yuxarı Ləgər kəndi 598 176
21 Şirvanovka kənd inzibatı ə/d 3889 1206
Şirvanovka kəndi 1248 392
Qullar kəndi 345 97
Kufoba kəndi 460 147
Üzdənoba kəndi 416 142
Salahoba kəndi 263 79
Torpaqkörpü kəndi 276 74
Qaratoba kəndi 442 140
Zuxuloba kəndi 128 45
Mucuqoba kəndi 311 90
22 Yuxarı Qələnxur kənd inzibatı ə/d 1010 318
Yuxarı Qələnxur kəndi 588 190
Zuxul kəndi 422 128
23 Quxuroba kənd inzibatı ə/d 5273 1554
Quxuroba kəndi 2035 622
Çubuqlu kəndi 530 144
Əniqoba kəndi 739 207
Xuluqoba kəndi 145 43
Hiloba kəndi 514 157
Ləgərqışlaq kəndi 611 160
Yasaboba kəndi 542 171
Gicanoba kəndi 157 50
24 Aşağı Ləgər kənd inzibatı ə/d 1904 587
Aşağı Ləgər kəndi 1904 587
25 Əniq kənd inzibatı ə/d 2398 741
Əniq kəndi 2398 741
26 Hil kənd inzibatı ə/d 5596 1494
Hil kəndi 5596 1494
27 Yasab kənd inzibatı ə/d 2079 687
Yasab kəndi 2079 687
28 Yuxarı Tahircal kənd inzibatı ə/d 513 107
Yuxarı Tahircal kəndi 513 107
29 Yuxarı Zeyxur kənd inzibatı ə/d 980 350
Yuxarı Zeyxur kəndi 980 350
1,1 Şəhər yaşayış məntəqələri üzrə-cəmi  20240  5361
1,2 Kənd yaşayış məntəqələri üzrə-cəmi  74813  22765
1,3 Rayon (şəhər) üzrə-cəmi  95053  28126

Qusar rayon Statistika İdarəsi